PRIVACYBELEID “CONTACTFORMULIER”

 

VERANTWOORDELIJK

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

 1. Identiteit: MARK´ENNOVY PERSONALIZED CARE, S.L.
 2. Belasting identificatienummer: B25388851
 3. Telefoon: 902111140
 4. E-mail: RRHH@markennovy.com
 5. Afgevaardigde van de gegevensbescherming: Mario de la Peña Triguero
 6. Contact DPD : juridico@auratechlegal.com

 

 

DOEL

Met welk doel zullen we uw persoonlijke gegevens verwerken?

In MARK´ENNOVY PERSONALIZED CARE, S.L. behandelen we uw informatie uit het contactgedeelte om op elk verzoek of twijfel te reageren die onze klanten mogelijk hebben over onze producten.

Alleen MARK´ENNOVY PERSONALIZED CARE, S.L. zal toegang hebben tot uw gegevens,

De aanvaarding van het privacybeleid, door de vastgestelde procedure via boxen, zal beschouwd worden als een bevestigde verklaring waarmee DE GEBRUIKER zijn UITDRUKKELIJKE EN ONBEGRENSELIJKE TOESTEMMING – op grond van artikel 6 tot en met 9 van de RGPD – geeft aan de behandeling van persoonlijkegegevens in de voorwaarden die in dit document worden weergegeven.

 

 

Hoe lang hebben we uw gegevens?

De persoonlijke gegevens die via de formulieren worden verzameld, evenals de afleveringsdoos voor het vezenden van de newsletter worden bewaard door MARK´ENNOVY PERSONALIZED CARE, S.L. zolang uw beslist. U kunt op elk momento de rechten uitoefenen die de gegevensbeschermingsverordeningen u ter beschikking stellen.

We herhalen dat u uw naam uit onze database en de rest van de rechten kunt uitoefenen die door de huidige regelgeving worden erkend altijd kunt verwijderen door contact met ons op te nemen via juridico@auratechlegal.com of RRHH@markennovy.com.

 

 

LEGITIMATIE

Wat is de legitimatie voor de behandeling van uw gegevens?

De belanghebbende heeft zijn toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door deze aan te vinken en die ons uitdrukkelijk machtigt om de informatie die hij ons geeft te verwerken.

 

 

RECHTEN DIE DE GEINTERESSEERDE PERSONEN HELPEN

Welke rechten heb ik op het gebied van gegevensbescherming?

U kunt een van de volgende rechten uitoefenen door het door te geven aan het postadres Ronda El Carralero nº 25 – 28222 Majadahonda (Madrid) of aan het E-mailadres juridico@auratechlegal.com:

 • Recht om toegang te vragen tot persoonlijke gegevens betreffende de belanghebbende.
 • Recht om rectificatie of verwijdering te vragen.
 • Recht om een beperking van de behandeling aan te vragen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 • Recht op overdraagbaarheid.

U kunt de volgende formulieren gebruiken om uw rechten eenvoudiger uit te oefenen.

 

 

Wat zijn uw rechten wanneer u ons uw gegevens verstrekt?

Iedere Burger heeft het recht om bevestiging te krijgen over de vraag of MARK´ENNOVY PERSONALIZED CARE, S.L. persoonlijke gegevens verwerkt worden die u aanbelangen of niet.

De geïnteresseerde personen hebben toegang tot hun persoonlijke gegevens, kunnen deze corrigeren of, indien van toepassing, de verwijdering verzoeken wanneer, naast andere redenen, de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waar deze voor verzameld werden.

U kunt ons ook de beperking laten weten van de verwerking van uw gegevens in welk geval deze alleen wordt behandeld voor het uitoefenen of verdediging van een aanspraak.

 

 

ONTVANGERS

Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?

Uw gegevens worden niet overgedragen, behalve wettelijke verplichting.

 

 

DE OORSPRONG VAN UW GEGEVENS

Hoe hebben we uw gegevens verkregen?

Ze worden vastgelegd in het formulier “CONTACTFORMULIER” van de web van markennovy.

Met welke categorieën gegevens gaan we om?

De caterorieën van persoonlijke gegevens die behandeld worden: naam, email en bericht.

 

 

CONTROLE-AUTORITEIT

Van  MARK´ENNOVY PERSONALIZED CARE, S.L. doen we onze uiterste best om  aan de gegevensbescherming voorschriften te voldoen, aangezien we ervan bewust zijn dat informatie de belangrijkste troef voor ons is. We informeren u echter dat als u begrijpt dat uw rechten zijn geschonden, dat u contact kunt opnemen met Mario de la Peña Triguero op het adres juridico@auratechlegal.com en en als u het dar niet met eens bent, kunt u ook een aanspraak indienen voor het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (hierna AEPD), gevestigd te C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. Meer informatie over de AEPD.